ทักทาย


你好 Nǐ hǎo หนีห่าว สวัสดี


 

您好 Nín hǎo หนินห่าว สวัสดี (ผู้ใหญ่)


 
 
老师好 Lǎoshī hǎo เหล่าซือห่าว สวัสดีคุณครู/อาจารย์
你好吗?Nǐ hǎo ma? หนีห่าวมา คุณสบายดีไหม
我很好,你呢?  Wǒ hěn hǎo, nǐ ne?
หว่อเหินห่าว หนี่เนอ ฉันสบายดี แล้วคุณหละ
我也很好。Wǒ yě hěn hǎo. หว๋อ เหย่ เหิน ห่าว ฉันก็สบายดี 
---------ถามสารทุกข์สุกดิบ


好久不见,你怎么样? Hǎojiǔ bùjiàn, nǐ zěnme yàng?
ห๋าวจิ่วปู๋เจี้ยน หนีเจิ่นเมอย่าง ไม่ได้เจอกันนาน คุณเป็นไงบ้าง 
好久不见,你最近怎么样? Hǎojiǔ bùjiàn, nǐ zuìjìn zěnme yàng?
ห๋าวจิ่วปู๋เจี้ยน หนี่จุ้ยจิ้น เจิ่นเมอย่าง ไม่ได้เจอกันนาน ช่วงนี้คุณเป็นไงบ้าง 
我很好 Wǒ hěn hǎo หว๋อ เหิน ห่าว ฉันสบายดีมากๆ
你最近忙吗? Nǐ zuìjìn máng ma?
หนี่ จุ้ยจิ้น หมาง มา ช่วงนี้คุณยุ่งไหม  
 


 
好久不见,你最近忙吗? Hǎojiǔ bùjiàn, nǐ zuìjìn máng ma?
ห๋าวจิ่วปู๋เจี้ยน หนี่จุ้ยจิ้น หมางมา ไม่ได้เจอกันนาน ช่วงนี้คุณยุ่งไหม


 

我最近很忙。 Wǒ zuìjìn hěn máng
หว่อจุ้ยจิ้น เหิ่น หมาง ช่วงนี้ฉันยุ่งมาก 
你身体好吗?Nǐ shēntǐ hǎo ma?
หนี่ เซินถี่ ห่าวมา สุขภาพคุณเป็นไงบ้าง 
你的身体好不好? Nǐ de shēntǐ hǎo bù hǎo?
หนี่เตอะเซินถี่ ห่าวปู้ห่าว สุขภาพคุณเป็นไงบ้าง
我的身体很好。Wǒ de shēntǐ hěn hǎo.
หว่อเตอเซินถี่ เหินห่าว สุขภาพฉันดีมาก
你父母身体好吗?Nǐ fùmǔ shēntǐ hǎo ma?
หนี่ ฟู่หมู่ เซินถี่ ห่าวมา พ่อแม่คุณสุขภาพเป็นไงบ้าง 
他们都很好,谢谢. Tāmen dōu hěn hǎo, xièxiè.
ทาเหมิน โตวเหินห่าว, เซี่ยเซี่ย พวกเขาทั้งหมดสบายดีค่ะ ขอบคุณค่ะ
带我向他们问好。Dài wǒ xiàng tāmen wènhǎo.
ไต้หว่อเซี่ยงทาเมิน เวิ่นห่าว ฝากสวัสดีพ่อแม่คุณด้วย 
---------
 
 

ตอบกลับคำทักทาย

 
我很好 wǒ hěn hǎo หว๋อ เหิน ห่าว ฉันสบายดี
太好了 tài hǎo le ไท่ ห่าว เลอ เยี่ยมมาก


 

太好啊 tài hǎo a ไท่ ห่าว อา ดีเหลือเกิน
非常好 fēicháng hǎo เฟยฉาง ห่าว ดีมาก
好极了 hǎo jíle ห่าวจี๋เลอ ดีสุดๆ
hǎo ห่าว ดี
还好 hái hǎo ไหห่าว ก็ดี
还可以 hái kěyǐ ไหเขออี่ ไม่เป็นไร
还行 hái xíng ไหสิง สบายดี
一般般 yībānbān อี้ปันปัน ปกติ
马马虎虎。mǎmahūhū หมาหม่าฮูฮู เฉยๆ
不怎么样 bù zěnmeyàng ปู้ เจิ่นเมอย่าง ก็ไม่ยังไง
不太好 bútàihǎo ปู๋ไท่ห่าว ไม่ค่อยดี
不舒服 bùshūfu ปู้ชูฟู ไม่สบาย
很难过 hěn nánguò เหิ่น หนานกั้ว รู้สึกทุกข์ใจ
不好 bùhǎo ปู้ห่าว ไม่ดี