วัดจันทาราม Wat Chantaram จ.อุทัยธานี

เที่ยวชมวิหารแก้ว ปราสาททองคำ ที่วัดจันทาราม หรือที่เรียกกันติดปากว่าวัดท่าซุง อยู่ที่จังหวัดอุทัยธานี มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นด้วยวิหารแก้ว 100 เมตร *0* ที่ตกแต่งด้วยโมเสกแก้วเล็กๆ ทั้งวิหาร สวยงามวิบวับ