มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ Saint Peters Basilica นครรัฐวาติกัน

มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ มหาวิหารชื่อดังของโลก!! ในอดีตเป็นที่ประทับของนักบุญปีเตอร์ สาวกของพระเยซูและเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกของศาสนาคริสต์

5 สุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวใน นครรัฐวาติกัน State of the Vatican City

นครรัฐวาติกัน เป็นประเทศเอกราชที่ปกครองตนเองและมีขนาดเล็กกกจิ๋วววที่สุดในโลก >,< ตั้งอยู่ติดกับกรุงโรม ประเทศอิตาลี มีพื้นที่แค่เพียง 0.44 ตารางกิโลเมตร กับประชากรอีกประมาณ 1,000 คนเท่านั้นเอ๊งงง ถึงจะจิ๋วแต่ก็แจ๋วนะฮร้าาา ที่นี่เป็นนครศูนย์กลางอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ที่มีอยู่ผู้คนนับถือหลายล้านคนทั่วโลก! เป็นที่ประทับของสมเด็จพระสันตะปาปาประมุขสูงสุดของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก