เที่ยวเมืองซัลวาดอร์ (Salvador)

เมืองซัลวาดอร์ อดีตเมืองหลวงของบราซิลที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก! มีชื่อเสียงในด้านอาหาร ดนตรีและสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากโปรตุเกส แอฟริกาและอเมริกันอินเดีย มีตึกรามบ้านช่อที่สวยงาม สีสันน่ารักมากกก เป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้ง ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งความสุขที่โด่งดังในเรื่อง
เทศกาลและงานสังสรรค์ต่างๆ ค่า

15 สุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวในบราซิล
https://www.yingpook.com/15-best-in-brazil

61228347_2133798040243436_1587014901480554496_n

60686574_2133797940243446_4058065897909125120_n

60622939_2133797950243445_5778716795544272896_n

60581610_2133798013576772_5524759807443075072_n

60719942_2133797933576780_628927883812798464_n

60691321_2133798023576771_1037527703437180928_n