ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวในฝัน

เที่ยวนครรัฐวาติกัน State of the Vatican City

ประเทศที่เล็กที่สุดในโลก ถึงจะจิ๋วแต่ก็แจ๋วนะฮร้าาาา อยู่ติดกับกรุงโรม ประเทศอิตาลี ที่นี่มีพื้นที่เพียง 0.44 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น มีประชากร 1,000 คน ตั้งอยู่ติดกับกรุงโรม เป็นนครอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิกค่ะ ถึงจะมีพื้นที่เพียงไม่กี่ตารางกิโลเมตร แต่ก็เต็มไปด้วยความสวยงามและทรงคุณค่าทางศาสนามากที่สุดในโลก เป็นที่ประทับของสมเด็จพระสันตะปาปาประมุขสูงสุดของศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก