หญิงปุ๊ก พาเที่ยว มอบเงินสปอนเซอร์งานวิชาการ การแข่งขันตอบคำถามระดับชาติ ด้านการท่องเที่ยวและบริการ ครั้งที่ 7 ปี 2562 นิด้า

หญิงปุ๊ก พาเที่ยว วิลาวัลย์ แก้วเขียวบริสุทธิ์ มอบเงินสปอร์เซอร์งานวิชาการ การแข่งขันตอบคำถามระดับชาติ ด้านการท่องเที่ยวและบริการ รางวัลคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 หัวข้อ "การบริการับความยั่งยืน: ความท้าทายในทศวรรษ" วันที่ 28 พ.ย. 2562 จำนวน 50,000 บาท และมอบรางวัลพิเศษทริปล่องเรือสำราญ Quantum of the Seas 4 วัน 3 คืน ที่สิงคโปร์ สำหรับผู้ชนะเลิศ อีกมูลค่า 50,000 บาท

หญิงปุ๊ก พาเที่ยว ประมูลของรักอาจารย์ งานสี่สัมพันธ์สื่อสัมพันธ์ท่องเที่ยวนิด้า เพื่อเป็นทุนการศึกษา รร.เกาะพระทอง พังงา

หญิงปุ๊ก พาเที่ยว วิลาวัลย์ แก้วเขียวบริสุทธิ์ ประมูลของรักของหวงของอาจารย์ งานสี่สัมพันธ์สื่อสัมพันธ์ท่องเที่ยวนิด้า เพื่อนำเงินไปเป็นทุนการศึกษา โรงเรียนเกาะพระทอง จังหวัดพังงา

หญิงปุ๊ก พาเที่ยว บริจาคหนังสือเข้าห้องสมุด โรงเรียนด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร

หญิงปุ๊ก พาเที่ยว วิลาวัลย์ แก้วเขียวบริสุทธิ์ บริจาคหนังสือเข้าห้องสมุด โรงเรียนด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 12 โรงเรียน เช่น โรงเรียนบ้านมะนังยง จ.ปัตตานี, โรงเรียนเขาตระกรุบพัฒนา จ.สระแก้ว / โรงเรียนบ้านนาบอน จ.น่าน เป็นต้น

หญิงปุ๊ก พาเที่ยว บริจาคมูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์ สนับสนุนโครงการปลูกสมุนไพร เพื่อผู้ป่วยยาเสพติด

หญิงปุ๊ก พาเที่ยว วิลาวัลย์ แก้วเขียวบริสุทธิ์ บริจาคเงิน มูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์ 100,000 บาท

หญิงปุ๊ก พาเที่ยว ถวายเทียนพรรษา และบริจาคเงินวัดพันธุวงษ์ สมุทรสาคร

ม้า และหญิงปุ๊ก พาเที่ยว วิลาวัลย์ แก้วเขียวบริสุทธิ์ ถวายเทียนพรรษา และบริจาคเงินวัดพันธุวงษ์ สมุทรสาคร

หญิงปุ๊ก พาเที่ยว บริจาคหนังสือให้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) นิด้า

หญิงปุ๊ก พาเที่ยว วิลาวัลย์ แก้วเขียวบริสุทธิ์ บริจาคหนังสือสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) นิด้า

หญิงปุ๊ก พาเที่ยว เป็นเจ้าภาพจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9 ที่วัดราษฎร์บำรุง สมุทรสาคร

คุณแม่ และหญิงปุ๊ก พาเที่ยว วิลาวัลย์ แก้วเขียวบริสุทธิ์ เป็นเจ้าภาพจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ที่วัดราษฎร์บำรุง สมุทรสาคร

หญิงปุ๊ก พาเที่ยว บริจาคเงินช่วยเหลือน้ำท่วม ภัยธรรมชาติ แด่พี่น้องชาวอุบลราชธานี

หญิงปุ๊ก พาเที่ยว วิลาวัลย์ แก้วเขียวบริสุทธิ์ บริจาคเงินช่วยเหลือภัยธรรมชาติ พี่น้องชาวอุบล