สวัสดีค่ะ เพื่อนๆ หลายคนคงมีปัญหาพูดภาษาอังกฤษ ไม่ค่อยคล่อง แบบ snake snake fish fish แต่อาจจำเป็นต้องอ่าน หรือพูดคำศัพท์เหล่านั้น เพื่อสื่อสารกับคนต่างชาติ

วันนี้หญิงปุ๊ก ได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษในร้านอาหาร ประกอบภาพน่ารัก พร้อมคำอ่านมาไว้ให้ที่นี่แล้วค่ะ
หวังว่าจะเป็นประโยชน์ และช่วยให้การเดินทางไปเที่ยวนอกง่ายขึ้น แล้วนำไปปริ๊นลงกระดาษ A4 พกติดตัวไว้ได้นะคะ
**********

คำที่มีเครื่องหมาย อยู่ด้านหลัง ให้เน้นเสียง สเตรทเสียงพยางค์นั้น
เช่น Check-in อ่านว่า เชค อิน (ออกเสียง เชคดังๆ เสียงอินเบาๆ)

คำที่มีเครื่องหมาย ํ อยู่ด้านบน ให้ออกเสียงลงท้าย
เช่น Counter อ่านว่า เคานํ เทอรํ (ออกเสียง เค้าน์ดังๆ เสียงเทอร์ มีกระดิกลิ้นปลายเสียง รอ เรือ ด้วย) 
 

ศัพท์ภาษาอังกฤษในร้านอาหาร

Print


 

In_the_Restaurant

 
Toilet


Chef


Bartender


Waiter


Non-Smoking_Section


Smoking_Section


Seat


Customer


Guest


Table


Chair


Counter


Ashtray


Cigarette


Lighter


Match


Open


Close


Where_is_the_toilet-


A_table_for_two,_please


A_la_carte


Buffet


Kitchen

 
 

Print

 

Dining_Table

 
Can_I_see_the_menu,_please


Jug


Chopsticks


Knife


Fork


Glass


Straw


Specials


Menu


Bowl


Plate


Napkin


Spoon


Wet_Hand_Towel


Cup


Child's_Meal


Teapot


Coffee_Cup


Toothpick


Wine_List


Tea_Bag


Teacup


Loose_Leaf_Tea


Coffee_Spoon


Salt_Shaker


Pepper_Shaker


Corkscrew


Drink_Menu
 

Print

 

At_the_Table

 
Can_I_order_now,_please

 
Bill

 
Can_I_have_some_more,_please-

 
Service_Included

 
Service_Not_Included

 
Can_I_have_the_bill,_please.

 
Pay_in_Cash

 
Pay_by_Credit_Card

 
Price

 
Side_Order

 
Soup

 
Main_Course

 
Change

 
Tip

 
Starter

 
Dessert

 
Money

 
Receipt

 
Order

 
Serve

 
I'm_Hungry

 
Eat

 
I_don't_Eat_Meat

 
It's_Delicious

 
It's_Awful

 
I'm_Full

 
Pay 

Print

 Breakfast

 
Croissant

 
Toast

 
Cheese

 
Pancake

 
Waffle

 
Bread

 
Sausage

 
Bacon

 
Doughnut

 
Ham

 
Cookies

 
Tomato

 
Mushrooms

 
Butter

 
Margarine

 
Peanut_Butter

 
Jam

 
Honey

 
Syrup

 
Chocolate_Spread

 
Pie

 
Milk

 
Yoghurt

 
Cereal 

Print

 
 
Eggs


Chicken_Egg


Duck_Egg


Quail_Egg


Salted_Egg


Preserved_Egg


Fried_Egg


Sunny_Side_Up


Over_Easy


Over_Medium


Over_Hard


Boiled_Egg


Soft_Boiled


Medium_Boiled


Hard_Boiled


Eggshell


Egg_Benedict


Egg_White


Yolk


Scrambled_Egg


Poached_Egg


Omelette 

Print

 

Lunch


Fast_Food


Fried_Chicken


Chicken_Nugget


Sandwich


Hot_Dog


Pizza


Fish_and_Chips


Kebab


Scoop


Whipped_Cream


Ice_Cream


Burger_Meal


Tomato_Sauce


Burger


Eat-in


Takeaway


Home_Delivery 

Print

 


Dinner

 
Casual_Dining

 
Fine_Dining

 
Complimentary_from_Chef

 
Potato

 
Mushroom

 
Onion

 
Sweet_Corn

 
Carrot

 
Broccoli

 
Asparagus

 
Pumpkin

 
Soup

 
Starter

 
Salad

 
Lobster_Bisque

 
Bouillabaisse

 
Clam_Chowder

 
Dressing

 
Green_Salad

 
Minestrone

 
Broth

 
Oxtail_Soup

 
Caesar_Salad

 
Mixed_Salad 

Print

 
Main_Course

 
Fish

 
Tuna

 
Cod

 
Trout

 
Salmon

 
Monkfish

 
Dover_Sole

 
Sea_Bass

 
Sea_Perch

 
Red_Snapper

 
Sea_Bream

 
Mackerel

 
Halibut

 
Seafood

 
Crayfish

 
Shrimp

 
Prawn

 
Lobster

 
Squid

 
OctopusCalamari


Scallop


Mussel


Oyster


Cockle


Clam


Razor_Clam


Crab


Steak


Raw


Blue_Rare


Rare


Medium_Rare


Medium


Medium_Well


Well_Done


Vegetarian


Dessert


Side_Order


Fruit 

Print

 
Main_Course

 
Beef

 
Prime_Rib

Veal

 
Rib-eye_Steak

 
Sirloin

 
Tenderloin

 
New_York_Strip

 
T-Bone

 
Fillet

 
Mince

 
Slice

 
Lamb

 
Pork

 
Pork_Chop

 
Sirloin

 
Tenderloin

 
Spare_Ribs


Pork_Knuckle


Pork_Belly


Turkey


Chicken


Breast


Wing


Thigh


Baked_Rice


Leg

 
Duck


Goose

 
Rice


Streamed_Rice


Porridge


Congee


Fried_Rice


Sticky_Rice


Egg_Noodles


Noodle


Pasta

 

Print

 
Cooking

 
Skewer

 
Grilled

 
Mashed


Stir_Fried


Pan_Fried


Deep_Fried

 
Boiled


Steamed


Roast


Baked


Pan_Seared


Marinated


Pickled


Smoked


Stuffed


Stew


Curry


Taste


Sweet


Spicy


Salty


Sour


Bland


Bitter 

Print

 
Condiments

 
Chili

 
Sugar

 
Salt

 
Ketchup

 
Chili_Sauce

 
Mustard

 
Pepper

 
Tabasco_Sauce

 
Soya_Sauce

 
Lime

 
Ginger

 
Lemongrass

 
Oil

 
Garlic

 
Fish_Sauce

 
Vinegar

 
Sweet_Chili_Sauce

 
Chinese_Vinegar

 
Mint

 
Holy_Basil

 
Sweet_Basil


 

Print

 
Drinks

 
Soft_Drinks_&_Juices

 
Chrysanthemum_Juice

 
Orange_Juice

 
Apple_Juice

 
Pineapple_Juice

 
Grape_Juice

 
Lemonade

 
Mocktail

 
Cola

 
Alcoholic_Drinks

 
Beer

 
Red_wine

 
Champagne

 
Vodka

 
Tomato_Juice

 
Brandy

 
Gin

 
Cocktail

 
Water

 
White_wine

 
Whisky

 
Cheers!

 
Still_Water

 
Sparkling_Water

 
Tap_Water

 
Bottled_Water

 
Ice

 
Mineral_Water

 
Soda_Water

 
I_don't_drink_alcohol

 

Print

 
Tea

 
English_Breakfast_Tea

 
Milk_Tea

 
Green_Tea

 
Oolong_Tea

 
Herbal_Tea

 
Black_Tea

 
Jasmine_Tea

 
Lemon_Tea

 
Iced_Tea

 
Coffee

 
White_Coffee

 
Black_Coffee

 
Espresso

 
Cappuccino

 
Latte

 
Mocha

 
Americano

 
Iced_Coffee

 
Decaffeinated_Coffee

 
Ground_Coffee

 
Froth

 
Bean

 
Other_Drinks

 
Chocolate_Ice_Blended

 
Berry_Smoothie

 
Cocoa

 
Hot_Chocolate

 
Iced_Chocolate

 
Strawberry_Milkshake

 
Coffee_Machine