เรียนภาษาจีน: อุปกรณ์ในห้องน้ำ 洗手间

เรียนภาษาจีน: อุปกรณ์ในห้องน้ำ 洗手间

เรียนภาษาจีน: เสื้อผ้า ของใช้ส่วนตัว 衣服

เรียนภาษาจีน: เสื้อผ้า ของใช้ส่วนตัว 衣服

เรียนภาษาจีน: ต่อรองราคา เท่าไหร่คะ 多少钱?

เรียนภาษาจีน: ต่อรองราคา เท่าไหร่คะ 多少钱?

เรียนภาษาจีน: ลองเสื้อผ้า 试试衣服

เรียนภาษาจีน: ลองเสื้อผ้า 试试衣服

เรียนภาษาจีน: ไปโรงพยาบาล 去医院

เรียนภาษาจีน: ไปโรงพยาบาล 去医院

เรียนภาษาจีน: อธิบายอาการป่วย 生病 

เรียนภาษาจีน: อธิบายอาการป่วย 生病 

เรียนภาษาจีน: เวลา 时候

เรียนภาษาจีน: เวลา 时候

เรียนภาษาจีน: สภาพอากาศ 天气

เรียนภาษาจีน: สภาพอากาศ 天气

เรียนภาษาจีน: ภาษาและสัญชาติ 语言 / 国籍

เรียนภาษาจีน: ภาษาและสัญชาติ 语言 / 国籍

เรียนภาษาจีน: ร้านชานมไข่มุก 珍珠奶茶店

เรียนภาษาจีน: ร้านชานมไข่มุก